Skip to content

dreamevents.pl

Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest DREAM EVENTS POLAND Sp. z o.o., ul. ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP 6452552899.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Marketing

 • Prezentacja usług i produktów drogą elektroniczną i telefoniczną marek w ramach DREAM EVENTS POLAND Sp. z o.o. oraz firm zaangażowanych w partnerstwo biznesowe przy organizacji konferencji Galaktyka Eventu.

2. Wydarzenia (warsztaty szkolenia i spotkania networkingowe):

 • Twoje dane (imię, nazwisko / nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail) będą przetwarzane wyłącznie w celu rejestracji na Wydarzenie, a wyrażona zgoda dotyczy również otrzymywania komunikatów dotyczących Wydarzenia w formie wiadomości e-mail i SMS
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w Wydarzeniu i komunikacji o wydarzeniu
 • Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

3. Fakturowanie:

 • Do wystawienia faktury niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie.
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury.
 • Wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

4. Formularz kontaktowy / kontakt e-mailowy:

 • Kontaktując się z za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktu dostępnego na stronie, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości oraz inne dane osobowe.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze nami kontaktu.
 • Twoje dane osobowe przekazywane w ramach w/w kontaktu, przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Prawo do przenoszenia danych.
 4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę.
 5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem: rodo@dreamevents.pl